Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού). Β Περίοδος - Β Ενότητα: Κεφάλαια 27-34.Οι Διδακτικοί στόχοι της ενότητας ανά κεφάλαιο είναι:
  • Κεφάλαιο 27: Διαχείριση
  • Κεφάλαιο 28: Χάραξη καθέτων ευθειών / ορθής γωνίας με γνώμονα. Απόσταση παραλλήλων ευθειών: έννοια και κατασκευή. Χρήση του μοιρογνωμόνιου για τον έλεγχο της καθετότητας.
  • Κεφάλαιο 29: Χάραξη παραλλήλων ευθειών. Απόσταση παραλλήλων ευθειών: Έννοια και κατασκευή.
  • Κεφάλαιο 30: Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας της επιφάνειας. Μέτρηση επιφάνειας με μη τυπικές μονάδες.
  • Κεφάλαιο 31: Μέτρηση επιφάνειας με τυπικές μονάδες μέτρησης.
  • Κεφάλαιο 32: Διαχείριση του τετρανώνου, του ορθονωνίου παραλληλονράμμου, του ρόμβου και του πλάνιου παραλληλονράμμου.
  • Κεφάλαιο 33: Εμπέδωση των εννοιών του εμβαδού και της περιμέτρου. Υπολογισμός του εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Σχεδιασμός παραλληλογράμμων χωρίς πλέγμα.
  • Κεφάλαιο 34: Συμμετρία σε επίπεδα σχ­ήματα.
Λέξεις Κλειδιά: κάθετες ευθείες, ορθή γωνία, γνώμονας, παράλληλες ευθείες, μοιρογνωμόνιο, καθετότητα, επιφάνειας, μέτρηση επιφάνειας, τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ρόμβος, πλάγιο παραλληλόγραμμο, εμβαδό, περίμετρος.
 
 

 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου