Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού). Β Περίοδος - Γ Ενότητα: Κεφάλαια 35-40.Οι Διδακτικοί στόχοι της ενότητας ανά κεφάλαιο είναι:

  • Κεφάλαιο 35: Διαχείριση αριθμών ως το 20.000: Σρατηγικές νοερών υπολογισμών και εκτιμήσεις. Διαχείριση προβλήματος.
  • Κεφάλαιο 36: Φυσικοί αριθμοί έως το 100.000: Ονοματολογία και συμβολισμός. Αξία θέσης ψηφίου για αριθμούς. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Προετοιμασία νοερ­ών υπολογισμών. Σύγκριση-διάταξη-παρεμβολή. Αριθμογραμμή.
  • Κεφάλαιο 37: Φυσικοί αριθμοί έως το 200.000: Ονοματολονία και συμβολισμός. Αξία θέσης ψηφίου νια αριθμούς. Δεκαδικό ανάπτυνμα. Προετοιμασία νοερών υπολογισμών. Σύγκριση-διάταξη-παρεμβολή. Αριθμογραμμή. 
  • Κεφάλαιο 38: Διαχείριση προβλήματος: Οργάνωση πληροφοριών. Η στρατηγική της επίλυσης μιας πιο απλής περίπτωσης. Προβλήματα με πολλαπλάσια και διαιρέτες.
  • Κεφάλαιο 39: Νοεροί υπολογισμοί (πρόσθεση-αφαίρεση) με αριθμούς έως το 100.000. Εκτίμηση αποτελέσματος. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. Αξιοποίηση της αντιμεταθετικής και προσεταιριστικής ιδιότητας στους υπολονισμούς. Αξιοποίηση γραφικής απεικόνισης για διαχείριση αριθμητικών δεδομένων.
  • Κεφάλαιο 40: Διαχείριση αριθμών με πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Λέξεις Κλειδιά: φυσικοί αριθμοί, αξία θέσης ψηφίου, δεκαδικό ανάπτυγμα, πολλαπλάσιο, διαιρέτης, αντιμεταθετική ιδιότητα, προσεταιριστική ιδιότητα, γραφική απεικόνιση.ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου