Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού). Β Περίοδος - Α Ενότητα: Κεφάλαια 21-26.Οι Διδακτικοί στόχοι της ενότητας ανά κεφάλαιο είναι:
  • Κεφάλαιο 21: Σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς. Σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή.
  • Κεφάλαιο 22: Διαχείριση δεκαδικών: Σύνθεση και ανάλυση δεκαδικών αριθμών. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Νοεροί υπολογισμοί. Εκτίμηση.
  • Κεφάλαιο 23: Σταθεροποίηση των γνώσεων για τους συμμιγείς και τους δεκαδικούς. Προετοιμασία για τις μετατροπές μονάδων.
  • Κεφάλαιο 24: Διαίρεση με δυνάμεις του 10. Σύνδεση των δεκαδικών με τα δεκαδικά κλάσματα και τη διαίρεση. Μετατροπές μονάδων.
  • Κεφάλαιο 25: Επίλυση προβλημάτων με μετατροπές μονάδων. Διαχείριση πληροφοριών από διαφορετ­ικές πηνές. Εκτίμηση αποτελεσμάτων μέτρησης μήκους και βάρους.
  • Κεφάλαιο 26: Η έννοια της εκτίμησης σε πραγματικές καταστάσεις.
Λέξεις Κλειδιά: δεκαδικοί αριθμοί, δεκαδικό ανάπτυγμα, συμμιγείς αριθμοί, δυνάμεις του 10, μετατροπές μονάδων.
 
 

 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου