Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Μαθηματικά (ΣΤ' Δημοτικού). Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες.


Σε αυτή την ενότητα θα ασχο­ληθούμε με τους λόγους και τις αναλογίες. Ανάμεσα στις πρώτες μαθηματικές ιδέες των προϊστορικών ανθρώπων είναι οι αναλογίες και η συμμετρία. Οι πρωτόγονες ζωγραφιές στα σπήλαια μαρτυρούν την ύπαρξη αυτών των ιδεών. Οι ζωγραφιές αυτές έχουν σχεδιαστεί από επιδέξιους τεχνίτες οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το περιβάλλον απόδωσαν εικόνες ζώων, κυνηγών, γεωμετρικών σχημάτων κ.ά. σε μεγέθη όχι τυχαία αλλά σε αναλογία με την πραγματικότητα. Όπως τότε, έτσι και σήμερα η μελέτη του περιβάλλοντος έδωσε στον άνθρωπο τα ερεθίσματα ώστε να συστηματοποιήσει τις σκέψεις του και να τις μετατρέψει σε γνώση. Η γνώση αύτη αποτελεί το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να ερμηνεύει το περιβάλλον του, αλλά ταυτόχρονα είναι και η βάση που του επιτρέπει να επιδρά σε αυτό.­ 

Λέξεις κλειδιά: λόγοι, αναλογίες, ποσοστά, σταθερά ποσά,μεταβλητά ποσά.


ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΥΧΟΣ Β' ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30-36:
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΥΧΟΣ Γ'  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 36-44:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου