Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Μαθηματικά (ΣΤ' Δημοτικού). Ενότητα 2 - Εξισώσεις.


Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθ­ούμε με τις εξισώσ­εις. Με άλλα λόγια, με τη χρήση γραμμάτων ή συμβόλων στη θέση ενός αριθμού που δεν γνωρίζουμε. Από την 8η χιλιετία π.Χ. οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας, πολύ πριν από τους Σουμέριους, χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα αριθμητικής καταγραφής βασισμένο σε μικρές πήλινες «μάρκες». Από εκεί πληροφορούμαστε ότι χρησιμοποιούσαν αριθμητικές μεθόδους πολύ πιο εξελιγμένες από την απλή καταμέτρηση γεωργικών προϊόντων και τους απλούς εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς της εποχής τους. Βρέθηκαν στις «μάρκες» προβλήματα της εποχής εκείνης που απαιτούν τη χρήση εξισώσεων για την επίλυσή τους. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω πρόβλημα. Βρήκα μια πέτρα. Δεν (τη) ζύγισα. Αφαίρεσα το ένα έβδομο. Πρόσθεσα το ένα ενδέκατο. Αφαίρεσα το ένα δέκατο τρίτο. (Τη) ζύγισα. Ποιο ήταν το αρχικό βάρος της πέτρας;
Φαίνεται πως τα Μαθηματικά ήταν για τους κατοίκους της Μεσοποταμίας ένα απαραίτητο εργαλείο με το όποιο μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις του Ουρανού και μια γλώσσα με την οποία μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να καταλάβουν τους θεούς τους. 

Λέξεις κλειδιά: εξισώσεις, μεταβλητή, αφαιρετέος, προσθετέος, παράγοντας γινομένου, διαιρετέο. 
 
 
 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΕΥΧΟΣ Β' ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25-29:
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου