Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού). Γ Περίοδος - Β Ενότητα: Κεφάλαια 47-51.Οι Διδακτικοί στόχοι της ενότητας ανά κεφάλαιο είναι:
  • Κεφάλαιο 47: Ονοματολογία και συμβολισμός. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Αξία θέσης ψηφίου. Σύγκριση - Διάταξη. Προετοιμασία των νοερών υπολογισμών (δυνάμεις του 10, περάσματα σε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες).
  • Κεφάλαιο 48: Διαχείριση αριθμών ως το 1.000.000.
  • Κεφάλαιο 49: Διαχείριση προβλημάτων από τις 4 πράξεις, με αριθμούς ως το 1.000.000.
  • Κεφάλαιο 50: Χρήση του αναλογικού και του ηλεκτρονικού ρολογιού για τη μέτρηση του χρόνου. Μονάδες μέτρησης του χρόνου (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο).
  • Κεφάλαιο 51: Μέτρηση χρόνου: Μήνας, έτος, αιώνας, χιλιετία. Ιστοριογραμμή.
Λέξεις Κλειδιά: δεκαδικό ανάπτυγμα, αξία θέσης ψηφίου, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, αναλογικό ρολόι, ηλεκτρονικό ρολόι, μονάδες μέτρησης χρόνου, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο, μέτρηση χρόνου, μήνας, έτος, αιώνας, χιλιετία, ιστοριογραμμή.
 
 
  
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου