Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Γλώσσα (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 17: Ταξίδια στο διάστημα.Σε αυτή την ενότητα:
  • Περιγράφουμε πραγματικά και φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
  • Περιγράφουμε τι βλέπουμε στο διάστημα και από το διάστημα
  • Μετατρέπουμε τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και το αντίστροφο
  • Μετατρέπ­ουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο

Είδη λόγου / Είδη κειμένων:
  • Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή)
  • Λογοτεχνικά, ενημερωτικά και επιστημονικά κείμενα, άρθρα εγκυκλοπαίδειας

Περιλαμβάνονται τα κείμενα
α. Ο άνθρωπος στο διάστημα:
   — Εκδήλωση ανακήρυξης κοσμοναύτη Θ. ΓΙΟΥΡΤΣΙΧΙΝ επίτιμου δημότη Εχεδώρου (κείμενο)
β. Τι βλέπουμε από το διάστημα:
   — (κείμενο)
γ. Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα:
   — Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα (κείμενο)
   — Ταξίδι στο διάστημα (κείμενο)
 
 
 


ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου