Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Γλώσσα (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 16: Αθλήματα - σπορ.Σε αυτή την ενότητα:
  • Περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες
  • Αφηγούμαστε ι­στορίες για αθλητές
  • Σχηματίζουμε και χρησιμοποιούμε σωστά τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
  • Σχηματίζουμε σωστά την εσωτερική αύξηση των σύνθετων ρημάτων

Είδη λόγου / Είδη κειμένων:
  • Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή)
  • Λογοτεχνικά, ιστορικά και ειδησεογραφικά κείμενα, δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις (ρεπορτάζ)

Περιλα­μβάνονται τα κείμενα
α. Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα:
   — (κείμενο)
β. Σύγχρονος αθλητισμός:
   — (κείμενο)
γ. Και τα παιδιά αθλούνται…:
   — (κείμενο)
 
 
 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου