Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Γλώσσα (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 15: Τηλεόραση.Σε αυτή την ενότητα:
  • Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα
  • Βρίσκου­με και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά
  • Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως στα αρχαία ελληνικά και τα χρησιμοποιούμε σωστά

Είδη λόγου / Είδη κειμένων:     
  • Κατευθυντικός λόγος
  • Κείμενα επιχειρημάτων
  • Ενημερωτικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, κείμενα σχολικών εργασιών, διαφημιστικά κείμενα, προγράμματα
Περιλαμβάνονται οι υποενότητες
α. Τα θετικά… και τα αρνητικά:
   — Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην τηλεόραση (κείμενο)
   — Τηλεμαραθώνιος αγάπης της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου (κείμενο)
   — (απόσπασμα από συζήτηση στην τηλεόραση)
   — Επτά ημέρες χωρίς τηλεόραση: κάν’ το κι εσύ (κείμενο)
β. Τηλεόραση και διαφήμιση:
   — (αποσπάσματα από κείμενο)
γ. Προγράμματα τηλεόρασης
   — (αποσπάσματα από πολυτροπικά κείμενα)

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου