Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 8η ενότητα Β' Δημοτικού (Ταξίδι στη Χωχαρούπα).




1.    Να συμπληρώσω τις παρακάτω προτάσεις με το σωστό τύπο του ρήματος είμαι:

   Θα πάω να ξαπλώσω, γιατί ___________ κουρασμένος.
 Όλα του τα αδέρφια __________ γιατροί. Μόνο η Ελπίδα ___________ δασκάλα.
 Όλοι μας _____________ πολύ χαρούμενοι, γιατί η ομάδα μας ________ η καλύτερη!
  Γιάννη ________ σίγουρος πως τα παιδιά _________ καλά;
  Δεν _________ καλά παιδιά, γι΄ αυτό  δε θα πάτε πουθενά.
 Πού ________ Χριστίνα; Εμείς __________ σπίτι και σε περιμένουμε.



2.    Να βάλω σε κύκλο τα συμφωνικά συμπλέγματα και να γράψω δίπλα ένα δικό μου παράδειγμα για το καθένα:

o   βροχή  _______________
o   γράφω  ________________
o   Δεκέμβριος  _________________
o   κρέμα  _______________
o   αρκετός _________________
o   χρήμα  _______________
o   στροφή  ________________
o   τρέχω  ________________
o   φρυγανιά  _________________
o   δέντρο  _________________



 3. Να συμπληρώσω τα κενά με τα συμφωνικά συμπλέγματα:
βρ – ρβ , γρ – ργ , δρ – ρδ , θρ – ρθ, κρ – ρκ ,
πρ – ρπ, τρ – ρτ, χρ – ρχ, φρ – ρφ


…….. όβατο – ε……ετο                                                                …….ένο – πα…….έρι
α……..ιος – α……ός                                                                     …….άχος – βα…….αρος
κα………έφτης – ό……ιος                                                              α…….ός – όμο……..ος
ά………..ηστος – α………αίος                                                         …….ασί – α…….ούδα
……..άκος – κα……ιά




4.    Βρίσκω τη λύση των παρακάτω αινιγμάτων και τη ζωγραφίζω!



 
·        Μια βαρκούλα φορτωμένη
σε σπηλιά πάει και μπαίνει.
Τι είναι;
     ___________________________



 
·        Έχω ένα βαρελάκι που ’χει
δυο λογιών κρασάκι.
Τι είναι;
____________________________

Τώρα φτιάξε το δικό σου αίνιγμα για το σκύλο!

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________




5. Μπορείς να πεις τις φράσεις γρήγορα;


Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου,
η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου,
κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια,
μυγδοτσιγδοκοκαλίδια.

Αυτές τις φράσεις τις λέμε  …………………………………….


6. Μπορείς να γράψεις στα κενά το ρήμα είμαι για να φτιάξεις σωστές
    προτάσεις;

Εγώ φέτος ……………. στη Β΄ τάξη. Ο φίλος μου ο Φώτης …………. στο άλλο τμήμα. Η Αναστασία κι εγώ ………………. συμμαθητές. Οι δάσκαλοί μας ……………. καλοί και  ευγενικοί. Η δασκάλα μου την πρώτη μέρα με ρώτησε: « Εσύ …………… ο αδελφός της  Ζωής; ». Εγώ απάντησα: « Ναι! Εσείς ……………… η πρώτη της δασκάλα ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου