Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Ιστορία (ΣΤ' Δημοτικού). Ο Ελληνισμός μετά την Άλωση: Κεφάλαια 3-16.Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:
 • Η Οθωμανική αυτοκρατορία
 • Βενετοί, Γενουάτες και άλλοι κατακτητές
 • Ο σουλτάνος παραχωρεί «προνόμια»
 • Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
 • Οι κοινότητες μια μορφή αυτοδιοίκησης
 • Οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων
 • Χαρές και λύπες της καθημερινής ζωής
 • Θρύλοι και παραδόσεις συντηρούν την ελπίδα
 • Τα σχολεία και οι δάσκαλοι του Γένους
 • Πνευματική ανάπτυξη μέσα στη σκλαβιά
 • Κλέφτες και αρματολοί
 • Τα κάστρα της λευτεριάς
 • Η ένοπλη ορμή για απελευθέρωση
 • Το όραμα του Ρήγα Φεραίου
Λέξεις-κλειδιά: χώρος-χρόνος, σκλαβιά, τουρκοκρατία, παροικία, αυτοδιοίκηση, εξέγερση, ειρήνη, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμός.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου