Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Γλώσσα (ΣΤ' Δημοτικού). Ενότητα 11: Συγγενικές σχέσεις.



Με τι θα ασχοληθούμε:

  • Πώς περιγράφουμε ένα πρόσωπο
  • Πώς λειτουργεί η γενική πτώση
  • Πώς συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους (παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, ασύνδετο σχήμα)
  • Ποια είναι τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων
  • Πώς συνδέονται δύο προτάσεις που έχουν αντίθετο νόημα
Κείμενα:
  1. Συνάντηση Τηλέμαχου - Οδυσσέα (απόσπασμα από τη ραψωδία π της Οδύσσειας του Ομήρου)
  2. Ώρες με τη μητέρα μου (λογοτεχνική αφήγηση)
  3. Πρέπει να φανώ γενναίος (λογοτεχνική αφήγηση)
  4. Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες (άρθρο)


















ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 










 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου