Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ιστορία (Ε' Δημοτικού). Ε'. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ­­Περιεχόμενα ενότητας:
  • Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.    
Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους «γ­είτονες» λαούς δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα στην αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Λέων Γ' ο Ίσαυρος προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.
  • Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς    
Ο τρόπος λατρείας των εικόνων διχάζει τους Βυζαντινούς για έναν αιώνα. Η θρησκευτική αυτή διαμάχη βλάπτει σοβαρά την εκκλησία και το κράτος. Η Ζ' Οικουμενική σύνοδος ξαναφέρνει ειρήνη στην εκκλησία και στην αυτοκρατορία.
  • Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών.
Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες κυβερνούν επί δύο αιώνες την αυτοκρατορία. Κάνουν αλλαγές στη διοίκηση και τη νομοθεσία. Προστατεύουν τη γεωργία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο. Είναι περίοδος ακμής και μεγαλείου για το Βυζάντιο.
  • Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο.
Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων αυτοκρατόρων ανθίζουν τα γράμματα και οι τέχνες. Οι Βυζαντινοί μελετούν, σώζουν και διδάσκουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ο βυζαντινός πολιτισμός απλώνεται παντού.
  • Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.
Μεγάλο μέρος του βυζαντινού πληθυσμού ζει στην ύπαιθρο σε όμορφα χωριά και κωμοπόλεις. Τα σπίτια τους είναι ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Οι πιο πολλοί είναι γεωργοί και βοσκοί. Αγαπούν τη ζωή και τον τόπο τους και χαίρονται με το κυνήγι και το ψάρεμα.
Λέξεις-Κλειδιά: Βυζαντινό κράτος, διοίκηση, νομοθεσία, εικονομαχία, ακμή, γράμματα.
 
 


 
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου