Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 2.Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ­τα εξής θέματα : 
  • Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
  • Αξία θέσης ψηφίων­ στους δεκαδικούς αριθμούς
  • Προβλήματα με δεκαδικούς
  • Η έννοια της στρογγυλοποίησης
  • Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών
  • Διαίρεση ακέραιου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό
Λέξεις κλειδιά: κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί,στρογγυλοποίηση, διαίρεση ακέραιου,πιλήκο. 
 
 
 


 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου