Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Γλώσσα (Ε' Δημοτικού). Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη.Σε αυτή την ενότητα:
  • Δίνουμε οδηγίες για να ζούμε καλύ­τερα στην πόλη και για να μετακινούμαστε σ' αυτή
  • Ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις του ρήματος
  • Χρησιμοποιούμε σωστά και κλίνουμε θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και επίθετα σε -ης, -ης, -ες

Είδη λόγου / Είδη κειμένων:
  • Κατευθυντικός λόγος (καθοδηγητικά κείμενα)
  • Λογοτεχνική περιγραφή, ενημερωτικά κείμενα, οδηγίες, χάρτες

Περιλαμβάνονται οι υποενότητες:
α. Η γειτονιά της πόλης:
    — Η παλιά γειτονιά (κείμενο)
β. Πόλη και πολιτισμός — Πόλη και διασκέδαση:
    — Παιχνίδια πολιτισμού (πολυτροπικό κείμενο)
    — Η πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης (κείμενο)
γ. Διαδρομές στην πόλη:
    — Υπόγειες διαδρομές (κείμενο)
 
 
  
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου